Privacyverklaring

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief aantasten.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

Google Analytics
Op deze site gebruik ik GoogleAnalytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek. Daarbij heb ik de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:
" Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
" In de statistieken wordt uw IP-adres geanonymiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd);
" Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet;
" Wij maken gebruik van GoogleAnalytics cookies voor het bovenstaande doel. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics cookies.

Google kan de informatiedie zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Nieuwsbrief 
Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief, dan geeft u ons, BrickPoint BV, toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:
" Uw naam.
" Uw e-mailadres.
Het doel waarvoor wij deze gegevens bewaren zijn:
" Het toesturen van een nieuwsbrief over onze activiteiten.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijnen:
" Zolang de nieuwsbrief verschijnt en u zich niet uitschrijft blijft u in het bestand staan.
" Wanneer u zich uitschrijft van de nieuwsbrief worden uw gegevens zo snel mogelijk maar tenminste binnen vier weken uit het bestand verwijderd. U kunt zich uitschrijven met hetzelfde formulier of door contact met ons op te nemen via de e-mail. 
" Op het moment dat wij stoppen met het verzenden van de nieuwsbrief verwijderen wij uw gegevens per direct uit het bestand.

Wij verklaren dat:
" Wij uw gegevens niet met derden zal delen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn.
" Wij geen geautomatiseerde profiling toepassen op uw gegegevens.
" Wij niet de intentie heb om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brickpoint.nl. Wij uw gegevens naar beste kunnen bescherm tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
" NB om veiligheidsredenen wordt ook het ip-adres tijdelijk bewaard van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult. Dit wordt na één maand automatisch gewist. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste / schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het ip-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:
Wij maken gebruik van Mailchimp, een bedrijf met een uitstekende reputatie, om onze nieuwsbrieven te verzenden. Binnen Mailchimp slaan we van jou de volgende gegevens op:
"Naam": De naam die je opgeeft wordt gebruikt om je account terug te vinden. Je kan er voor kiezen om slechts een deel van je naam of een bijnaam te gebruiken
E-mail adres: We gebruiken je e-mail adres om via Mailchimp nieuwsbrieven te verzenden
Open / Click Rate: Mailchimp houd bij of je e-mails opent en of je op links klinkt. Dit geeft ons nuttige informatie over de verzonden nieuwsbrief.
Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief waarvoor je beint ingeschreven. Je gegevens worden niet gedeeld, verkocht of gebruikt in studies.

Je hebt steeds het recht om je gegevens aan te passen of je uit te schrijven. Hiervoor vind je onderaan elke nieuwsbrief die je ontvangt een link.

Vragen of klachten?
U kunt contact met ons opnemen info@brickpoint.nl.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons