Hoeveelheidsberekening

Bij een opdracht voor leverantie bieden wij u de mogelijkheid ons de hoeveelheidberekening uit te voeren.

Wij berekenen aan de hand van de door u ter beschikking gestelde tekeningen en bestek de pannen, hulpstukken en daktoebehoren (DTB’s).

De toe te passen hulpstukken en daktoebehoren (DTB’s) worden vooraf met u besproken.

Klik hier voor een voorbeeld van een hoeveelheidsberekening.